مکانیزم تبدیل کُد به خاطره

رمز
کد به دست آمده را در کادر زیر وارد کنید.

توجه: تمام کدها شامل اعداد، یا ترکیب عدد و حروف انگلیسی هستند و شامل هیچ کاراکتر  دیگری مثل نقطه، خط فاصله یا ممیز  نمیشوند.