ثبت نام در بازی رمز و راه ارگ 2

ثبت نام در ارگ2
ثبت نام در رویداد رمز و راه ارگ دو. بیستم خردادماه

به رویداد رمز و راه ارگ خوش آمدید. 

برای شرکت در این رویداد نام خود، هم تیمی ها و سایر موارد را پر کرده و تصویر فیش واریزی خود را از طریق محل مربوط آپلود بفرمایید.

تعداد نفرات هر تیم: بین دو تا پنج نفر

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر: ۲۰۰ هزارتومان 

  • هزینه ثبت نام برای تیم هایی که به جای اسناد کاغذی، فایل دریافت می کنند. 140 هزارتومان برای هر نفر
  • هزینه ثبت نام برای نفر سوم به بعد هر تیم، نفری 160 هزار تومان

 

شماره کارت:

6037697628682715 به نام آرش اسلامی